ระเบียบการ

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2552

ประกาศผลการคัดเลือก

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2552

ระบบขอข้อมูลสำหรับโรงเรียน

คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด

ปีการศึกษา 2561 (PDF)

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2553 ถึง 2560

ปีการศึกษา 2560  (PDF)

ปีการศึกษา 2559  (PDF)

ปีการศึกษา 2558  (PDF)

ปีการศึกษา 2557  (PDF)

ปีการศึกษา 2556  (PDF)

ปีการศึกษา 2555  (PDF)

ปีการศึกษา 2554  (PDF)

ปีการศึกษา 2553  (PDF)

ปีการศึกษา 2552  (PDF)

ปีการศึกษา 2551  (PDF)


จำนวนผู้สมัคร
แยกตามลำดับการเลือกคณะ

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2551

คะแนนวิชาเฉพาะ

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2550

คะแนน A-NET

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2550
ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  02-354-5150-2
  admissions@cupt.net
tcas@cupt.net
 CuptThailand