ข่าวสารเกี่ยวกับระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561


แถลงข่าว การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 [4 สิงหาคม 2560]


เพิ่มเติมรายละเอียด ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 [30 ตุลาคม 2560]


ชี้แจง ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS61) [13 กรกฎาคม 2560]

เอกสารประกอบ

ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  02-354-5150-2
  admissions@cupt.net
tcas@cupt.net
 CuptThailand