รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ ระบบ TCAS รอบที่ 3สมัครรอบที่ 3รายชื่อผู้ยื่นเรื่องเพื่อรับการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561


ประกาศผลและยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3

ระบบจะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561


ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 3

โปรดติดตาม ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป


ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  02-354-5150-2
  admissions@cupt.net
tcas@cupt.net
 CuptThailand